shutterstock_312313682-2048x1365

Visie

De hectiek van de snel veranderende maatschappij, onze ambities en de verleidingen waaraan we blootstaan, werken ongezonde leefgewoonten en (keuze)stress in de hand.

Ongezonde leefgewoonten en stress leiden op hun beurt weer tot de snelle toename van welvaartsziekten.

Individuen, bedrijven en organisaties zoeken naar mogelijkheden om zich hiertegen te wapenen.

De hedendaagse techniek maakt het mogelijk om ons leefgedrag en stress te monitoren en de verkregen informatie te gebruiken voor gedragsverandering.

Inmiddels is ruimschoots aangetoond dat bij frequente feedback we eerder geneigd zijn om ons leefgedrag aan te passen en daarbij gemotiveerd te blijven.

Van zorgprofessionals, (sport) coaches en trainers wordt steeds vaker verwacht dat zij leefstijlgedrag en stress van hun cliënten betrekken bij hun advisering en begeleiding. Daarnaast wordt verwacht dat zij hun dienstverlening, waar mogelijk, ook afstand aanbieden.

Dit verlangt van professionals aanvullende kennis en vaardigheden ten aan zien van:

  1. De belangrijkste (BRAVO leefstijl thema’s.
  2. Het kunnen duiden van informatie uit nieuwe bronnen, zoals gezondheidsapps.
  3. Het begeleiden, c.q. coachen in een andere vorm van communicatie dan vis à vis op de locatie (beeldbellen, email, Whatsapp en video’s).
Select your currency