Meetmethode

De LIFESTYLE MONITORS-producten gaan na of en in welke mate iemand lijdt aan psychologische en/of fysieke overbelasting en of hij/zij bestand is tegen stress door de hartslag en de tijdsintervallen tussen de hartslagen, de zogenaamde hartslagvariabiliteit (HRV), te meten.

In rust worden deze tijdsintervallen voornamelijk beïnvloed door de ademhaling van een persoon.

In medische kringen wordt de HRV beschouwd als een belangrijke indicator voor de goede werking van het autonome zenuwstelsel. Hoe hoger de HRV, hoe beter een persoon in staat is zich te ontspannen wanneer de situatie dat toelaat, en zich op te spannen en voor te bereiden op actie als dat nodig is.

Deze methode voor het berekenen van de HRV is bijzonder geschikt voor korte metingen en is gebaseerd op de richtlijnen voor het meten van de HRV van de Task Force van de European Society of Cardiology en de North American Society of Pacing Electrophysiology.

Voor onze producten hebben wij gekozen voor de RMSSD-methode (Root Mean Square of the Successive Differences) om de HRV te berekenen gedurende 2,5 minuten met een smartphone of 3 minuten met een PC.

De relevantie van RMSSD blijkt uit het feit dat het gewoonlijk een van de variabelen is die in de meeste wetenschappelijke HRV-studies in aanmerking worden genomen.

Hoewel de RMSSD wordt gemeten over kortere perioden dan normaal, zoals door de taskforce is beschreven, zijn de resultaten nog steeds aanvaardbaar. De hoge frequentie waarmee de metingen worden verricht, compenseert ruimschoots de korte meetperiode.

Healthy Lifstyle Monitor registreert ook de beoordelingen van de gebruiker voor de kwaliteit van zijn slaap, dieet, ontspanning en de sociale en werkgerelateerde druk die hij ervaart. Bovendien kan de gebruiker regelmatig nadenken over de doeltreffendheid van zijn stappen om een of meer stressfactoren (levensstijl of omstandigheden) te veranderen.