lifestyle

Als je leven niet is wat je wilt

Als je leven niet is wat je wilt

Omgaan met onszelf, onze relaties en ons werk is vaak erg inspirerend. Maar ook confronterend, niet vaak zonder problemen en stressvol. De meesten van ons ervaren dat het niet zo gemakkelijk is om onze wensen te verwezenlijken of te aanvaarden dat ze niet kunnen worden verwezenlijkt. Deels onbewust maken wij onze keuzes, beïnvloed door onze opvoeding, opleiding, omstandigheden en de huidige sociale normen en waarden. Ons authentieke zelf wordt niet altijd aangeboden. Simpelweg omdat het ons onvoldoende bekend en erkend is.

De kans is groot dat, terwijl we door het leven gaan, er teleurstelling ontstaat over hoe ons leven zich ontwikkelt. Vervolgens worden we geconfronteerd met de gevolgen van onze (vaak ongezonde leefstijl. Wanneer we deze duurzaam willen veranderen, moeten we eerst onze houding tot het leven en mogelijkheden ophelderen en accepteren.

Een duidelijke visie op onszelf kan dan dienen als ons innerlijk kompas voor onze verdere persoonlijke ontwikkeling. De vraag is alleen: hoe pak je dit aan?

Meer geluk, liefde en succes? Begin bij jezelf!

Persoonlijke groei gaat over het ontwikkelen van kwaliteiten in jezelf die het mogelijk maken om je doelen te bereiken. Dit kunnen zowel materiële doelen zijn, zoals een nieuwe auto of een andere functie, als immateriële doelen, zoals liefde en succes. Maar persoonlijke ontwikkeling is meer dan dat. Het gaat verder dan een algemeen leerproces, het opdoen van kennis, ontwikkelen op het werk, groeiend als persoon in vaardigheden en mogelijkheden, bijvoorbeeld, karakterontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling heeft een diepere laag en dat is die van spirituele groei, van bewust leven.

Bewustwording

Persoonlijke ontwikkeling is in de eerste plaats de bewustwording van jezelf, je eigen kracht en je kwaliteiten. Dit vereist zelfbewustzijn en zelfinzicht. Hierdoor kan je loslaten wat je tegenhoudt om je leven te leiden zoals jij dat wilt. Dan kan je – op basis van een solide basis – jouw dromen verwezenlijken en jouw doelen bereiken.

Als je weet wie je bent en wat je kracht is, kun je loslaten wat je (innerlijk en uiterlijk) belemmert om je dromen en doelen te bereiken. Je kan de juiste stappen zetten op jouw pad van persoonlijke ontwikkeling. Je druft jezelf te zijn, autentiek, en je weet dat het leven een leerproces is. En dat je persoonlijke ontwikkeling je hele leven doorgaat, waarbij je telkens weer een nieuw evenwicht vindt.

Actie

Persoonlijke groei is niet alleen je aandacht naar binnen richten om jezelf te leren kennen en uit te vinden wat je kracht is en wat je belemmert. Maar het gaat er ook om stappen te zetten en dan te handelen in overeenstemming met je ware zelf. Het gaat erom inzicht te krijgen in wat je (anders) moet doen om je dromen en doelen te verwezenlijken. Hier helpen de gebeurtenissen en ervaringen in je leven je groeien.

En hoe meer je in het leven bewust bent, des te gemakkelijker zal je deze gelegenheden en ervaringen gebruiken voor je persoonlijke ontwikkeling. Daarom gaat persoonlijke ontwikkeling in fasen. Naar je volledige potentie te groeien vraagt tijd. Wanneer je je dit bewust bent , zal deze groei sneller gaan.

Bewustwordingsproces

Je persoonlijke ontwikkeling is een voortdurend, holistisch proces van bewustwording. Het is gericht op het bereiken van een hoog niveau van welzijn. Door van jezelf en van je unieke waarde bewust te zijn, door stevig gegrond te zijn, kun je vanuit veerkracht en flexibiliteit meebewegen met de stroom van het leven. Dit zal een belangrijke bijdrage leveren aan je welzijn.

Door vanuit je hart te leven – in balans met je mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten en geleid door je eigen lichaam en leven – kun je in liefde en kracht leven. Dan kun je alles uit jezelf en je leven halen. Het is belangrijk dat je besluit dat jouw persoonlijke ontwikkeling een volstrekt individuele zaak is. Iedereen ontwikkelt zich op zijn eigen unieke manier in zijn eigen tempo. Je groei hangt af van de omstandigheden in je leven, van de keuzes die je maakt en vooral van hoe je reageert op gebeurtenissen en ervaringen in je leven. De manier waarop je je leven leidt, je zelfkennis en inzicht bepalen hoe je persoonlijke ontwikkeling verloopt.

Haal meer uit je leven

Dus, wil je je welzijn naar een hoger niveau tillen en meer uit jezelf en je leven halen? Wil je bepaalde doelen of dromen bereiken en in balans leven met jezelf en je leven?

Wees dan zelf de verandering, door bewust te leven en persoonlijk te groeien! Neem verantwoordelijkheid en leiding in en over je leven. Geef niet anderen of externe factoren de schuld. En vooral: val nooit in slachtofferschap. Wat je ook meemaakt of voor welke uitdaging je ook staat, je kunt het aan en je kunt ervan leren.

En nu?

Begin met duidelijk te maken waar je staat. Schrijf de antwoorden op de onderstaande vragen op. Zij moeten de leidraad zijn voor jouw verdere keuzes en beslissingen.

 • Wie wil ik zijn en wat kan ik doen?
 • Wat is een zinvol leven voor mij?
 • Hoe ga ik dit vanaf nu regelen? Wetend dat problemen deel uitmaken van het leven. Immers, eindigheid, lijden, hartstocht, noodlot en noodlot zijn de constanten van het onzekere menselijke leven.

Vertaal je antwoorden in doelen die je wilt bereiken. Realiseer je goed dat de veranderingen die je wenst een diepe impact kunnen hebben op je (dagelijks) leven. Stel daarom de volgende 9 vragen voor elke verandering die je wilt:

1. Waar wil ik heen?

Denk met name na over wat u gaat doen in plaats van alleen te zeggen wat u niet meer wilt doen. Formuleer je doelen op een positieve en uitdagende manier. Visualiseer waar je op uit wilt komen. Hoe zie je eruit? Hoe zou jij je voelen? Ontspannen? Energiek?

2. Hoe kan ik het evenwicht in mijn leven verbeteren?

Wanneer goede voornemens snel mislukken, is dat vaak te wijten aan onevenwichtigheid in iemands leven en stress. Te veel dingen die energie nodig hebben en te weinig dingen die je wilt en energie geven. Wat zijn de energiegevers en de energiegevers voor jou? Hoe kan je de balans een beetje in de goede richting laten doorslaan, zodat je minder risico loopt om in jouw oude gewoonten terug te vallen?

3. Wat zijn mijn sterke punten en waar liggen mijn kansen?

Wij hebben de neiging ons te concentreren op wat niet goed gaat, waar wij niet goed in zijn en zien gemakkelijk waar allerlei bedreigingen vandaan komen. Maar vooral je sterke punten zullen je helpen de verandering te maken. Waar ben je goed in, wat zal je helpen? En waar liggen de kansen in uw omgeving? Wie kan je helpen de verandering te maken?

4. Welke vaardigheden heb ik nodig en welke moet ik nog leren?

Een gezonde levensstijl bestaat uit een reeks vaardigheden die je toepast. Je moet bijvoorbeeld goede doelen kunnen stellen, in de gaten houden hoe het gaat, bijsturen, plannen wat je gaat doen, hoe je op een aardige manier nee kunt zeggen tegen anderen of steun creëren onder je huisgenoten. Kan je een gezonde maaltijd bereiden, kan je zin en onzin onderscheiden van wat je in de media leest over levensstijl, en weet je hoe je de gezondere keuze kunt maken? Je hebt al een aantal van die vaardigheden, sommige nog niet. Bedenk een plan om de vaardigheden te leren die je nog niet hebt.

5. Wat is de dwingende noodzaak om bepaald gedrag of bepaalde omstandigheden te veranderen?

Wat is voor jou de belangrijkste reden om te veranderen? Zonder een echt dwingende noodzaak is opzet gedoemd te mislukken. Dan stop je bij de eerste keer dat het wat moeilijker is.

Eerste verandering als experiment?

Als de verandering betrekking heeft op een levensstijl, is het de bedoeling die permanent te veranderen. Dit is precies wat ook weerstand kan veroorzaken. Maak het jezelf makkelijker door eerst te experimenteren. Een goed voorbeeld hiervan is het drinken van koffie of thee zonder suiker. Spreek met jezelf af om dit een week te proberen. Bedenk van tevoren wat jouw criterium is voor een geslaagd experiment. Na een week zal je zien wat het experiment jou heeft opgeleverd en kan je beter een beslissing nemen voor de toekomst. Er kunnen ook experimenten worden opgezet voor andere gewoonten op het gebied van eten, lichaamsbeweging en ontspanning.

Veranderingen zonder experimenten

Dit is anders bij ingrijpende, zelfgekozen veranderingen zoals de beëindiging van een relatie of verandering van werk en inkomen. Er is geen sprake van experimenteren. De gevolgen van jouw beslissing kunnen over een langere periode een ernstig ontwrichtend effect hebben. Neem alle tijd voor overwegingen. Als je eenmaal je besluit hebt genomen en daarnaar handelt, zal wat volgt (uiteindelijk) bevrijdend voor je werken.

6. Heb ik andere doelen die ik feitelijk belangrijker vind en die conflicteren met mijn voorgenomen verandering?

Iedereen heeft meerdere doelen in zijn leven, en soms botsen die met elkaar. Gezellig elke avond met je partner een wijntje drinken en samen met een chipje op de bank en tegelijkertijd niet willen afvallen bij elkaar passen. Welk doel is voor jou het belangrijkst? Welke doelen zijn niet tegelijkertijd mogelijk?

7. Is dit het juiste moment voor mij om te veranderen?

Verandering kost tijd en energie. Als je dat niet hebt, kun je beginnen met de verandering, maar je loopt snel vast. Dit leidt tot frustratie en veel verloren energie.

8. Ik voel weerstand tegen de gewenste verandering. Waar komt dit vandaan?

Weerstand tegen verandering is normaal. Zoek uit waar dit vandaan komt. Ben je er zeker van waar je naar toe wilt?? Ben je bang dat je het niet kunt? Kost het te veel energie? Heeft het ongewenste gevolgen voor anderen?

9. Ben ik te streng voor mezelf na een uitglijder?

Je hebt goede voornemens gemaakt, en dan gaat het een keer mis. Maakt niet uit, dit is heel normaal. Een gedragsverandering zonder af en toe een moment van terugval bestaat niet. Het gaat erom wat je daarna tegen jezelf zegt. Pak je je plan weer op en ga je verder, of denk je dat het nu allemaal verpest is en gooi je alles overboord? Wees niet te streng voor jezelf. Veranderen is niet in 1 keer mogelijk.

Do’s en Don’ts bij het veranderen

Do’s

 1. Maak concrete plannen en bepaal welke veranderingen het meest relevant zijn om als eerste door te voeren. Pas op dat je ze niet vrijblijvend formuleert, want anders blijven alleen wensen, voornemens of goede bedoelingen over. Maak ze daarom SMART:
 • S specifiek
 • M meetbaar
 • A aanvaardbare
 • R realistisch
 • T tijdsafhankelijk
 1. Begin met veranderingen die relatief gemakkelijk door te voeren zijn en die onmiddellijk resultaat opleveren. Deze vergen vaak weinig inspanning en geven je het gevoel dat je onderweg bent. In de zakenwereld worden deze beschreven als het gebruik van laaghangend fruit
 2. Vertel je omgeving zo veel mogelijk over je plannen. Op die manier creëer je draagvlak voor jouw plannen en zal je omgeving sneller begrijpen waarom je verandert.
 1. Stel jezelf vragen tijdens het veranderingsproces, controleer het resultaat. Werkt deze verandering voor mij? Moet ik mijn plannen aanpassen? Welke valkuilen ben ik tegengekomen en hoe kan ik die in de toekomst voorkomen?

Don’ts

 1. Laat je plannen en acties niet vertragen. Terugvallen in oude gewoonten is dan een te groot risico.
 2. Verwacht niet onmiddellijk wonderen en raak niet in paniek bij de eerste tegenslag. Jij en je omgeving. Moet wennen aan veranderingen en de voordelen zijn niet altijd onmiddellijk zichtbaar.
 3. Verander je plannen niet radicaal zonder goed over de gevolgen na te denken.
 4. Beloof jezelf niet te veel of te weinig.

Het belang van journaling

Journaling is eigenlijk een manier om tegen jezelf te praten. Het stelt je in staat op te nemen wat er met je is gebeurd en hoe je reageerde, en vervolgens te analyseren waarom dat was op een rustigere “after-the-fact” manier. Journaling helpt je ook kritischer te zijn in je denken, want we leren veel meer na te denken voordat we iets opschrijven of gebruiken dan dat we leren na te denken voordat we spreken. De handeling van het schrijven of het gebruik van een technisch hulpmiddel hiervoor’kan ons helpen over te schakelen op een meer zelfbewuste mentaliteit.

Lifestyle Monitors

Lifestyle Monitors verkoopt zelf monitoring-producten die bedoeld zijn voor mensen die hun (ongezonde) leefgewoonten en/of hun sociale en werkomstandigheden bewust willen aanpassen. Dit met als doel om meer uit het leven te halen door vitaler en gelukkiger te worden en niet-functionele stress te elimineren.

Onze producten worden gebruikt voor:

 • Inzicht krijgen in je eigen leefgewoonten en omstandigheden en in de gevolgen van die leefgewoonten en omstandigheden voor je energie- en stressniveau.
 • Selectie van levensstijlgewoonten en/of omstandigheden die je wilt veranderen.
 • Het meten van de effecten van de verandering(en) van je gedrag en omstandigheden.
 • Reflectie op de voortgang van het veranderingsproces op basis waarvan (eventueel) aanpassingen kunnen worden aangebracht.

Bovendien helpen ze je om de effectiviteit van ontspanningstechnieken en behandelingen te testen.

Auteur Paul Pannevis

Lees nog meer leerzame blogs

Hoe weet ik dat ik gezond eet?
Hoe weet ik dat ik gezond eet? Het woord “gezond” en het enthousiasme dat met een “gezonde voeding” gepaard gaat, heeft zich overal als een...
Als je leven niet is wat je wilt
Als je leven niet is wat je wilt Omgaan met onszelf, onze relaties en ons werk is vaak erg inspirerend. Maar ook confronterend, niet vaak...
Hoe weet ik of ik genoeg train?
Hoe weet ik of ik genoeg train? Het kan ontmoedigend zijn wanneer je regelmatig naar de sportschool gaat en toch niet de resultaten ziet die...